خالص ارزش دارایی - NAV Stock
1399/08/10
22:00
شرکت سرمایه گذاری سبحان | #وسبحان | 📆 1399/08/10 🔹خالص ارزش دارایی ها : 🔹NAV: 11,909 🔸قیمت پایانی سهم : 🔸PRICE: 9,221 ♦️قیمت بر خالص ارزش...

شرکت سرمایه گذاری سبحان | #وسبحان |📆 ۱۳۹۹/۰۸/۱۰🔹خالص ارزش دارایی ها :🔹 NAV: ۱۱,۹۰۹🔸قیمت پایانی سهم :🔸 PRICE: ۹,۲۲۱
♦️قیمت بر خالص ارزش دارایی ها :♦️ P/NAV: ٪۷۷➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇ID:

انتهای خبر

0
0