بورس۲۴
1401/04/04
08:29
تصویب افزایش سرمایه ۳۴۴ درصدی «شکام»

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، هیئت مدیره شرکت صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز مجوز افزایش سرمایه ۳۴۴ درصدی از محل سود انباشته به تصویب رساند.

تصویب افزایش سرمایه 344 درصدی «شکام»

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، هیئت مدیره شرکت صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز مجوز افزایش سرمایه ۳۴۴ درصدی از محل سود انباشته به منظور به منظور اصلاح ساختار مالی، جلوگیری از خروج وجه نقد و بهره مندی از معافیت مالیاتی به تصویب رساند.


شکام
انتهای خبر

0
0