خالص ارزش دارایی - NAV Stock
1399/08/23
21:30
شرکت سرمایه گذاری بهمن | #وبهمن | 📆 1399/08/23 🔹خالص ارزش دارایی ها : 🔹NAV: 17,769 🔸قیمت پایانی سهم : 🔸PRICE: 12,190 ♦️قیمت بر خالص ارزش د...

شرکت سرمایه گذاری بهمن | #وبهمن |📆 ۱۳۹۹/۰۸/۲۳🔹خالص ارزش دارایی ها :🔹 NAV: ۱۷,۷۶۹🔸قیمت پایانی سهم :🔸 PRICE: ۱۲,۱۹۰♦️قیمت بر خالص ارزش دارایی ها :♦️ P/NAV: ٪۶۸➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇ID:

انتهای خبر

0
0