تحلیلگران بازار سرمایه
1399/10/07
09:48
#شپنا دقیقا رو محدوده ی حمایتی فیبو ببینیم کار رو در میاره

#شپنا دقیقا رو محدوده ی حمایتی فیبو ببینیم کار رو در میاره


انتهای خبر

0
0