سهم گلچین
1401/05/31
16:38
#تاپیکو اطلاعیه 1401/05/31 *سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین* خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادي سالیانه سود نقدی هر سهم: 2150ریال درصد تقسی...

#تاپیکو


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۵/۳۱


*سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین*


خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه


سود نقدی هر سهم: ۲۱۵۰ریال


درصد تقسیم سود: ۹۱درصدانتهای خبر

0
0