دنیای اقتصاد
1401/06/02
19:31
جابه‌جایی مشاغل در بخش‌های اقتصادی 💢 یک پژوهش نشان می‌دهد در بازه زمانی بهار سال ۱۴۰۰ تا بهار سال جاری بیشترین جابه‌جایی شغلی از گروه صنعت به خدما...

جابه‌جایی مشاغل در بخش‌های اقتصادی💢 یک پژوهش نشان می‌دهد در بازه زمانی بهار سال ۱۴۰۰ تا بهار سال جاری بیشترین جابه‌جایی شغلی از گروه صنعت به خدمات رخ داده است. به عبارت دیگر ۱۳درصد از افراد شاغل در بخش صنعت به سمت خدمات رفته‌اند. کمترین تغییرات در شغل مربوط به انتقال از بخش کشاورزی به خدمات با حرکت ۹/ ۱درصدی همراه بوده است.💢 همچنین آمارهای جریان جمعیت براساس وضع فعالیت شغلی بیانگر این است که در یک سال مذکور ۴/ ۲۶درصد از جمعیت بیکاران به غیرفعالان، ۵/ ۳۹درصد از جمعیت بیکار به دسته شاغلان و ۲/ ۱۲درصد از جمعیت شاغلان به غیرفعالان تبدیل شده‌اند.💢 نکته قابل توجه این است که همزمان با انتقال اشتغال از صنعت به خدمات در طول یک سال، ۵/ ۰درصد میزان اشتغال کلی کاهش یافته و درصد قابل‌توجهی از جست‌و‌جوی شغل منصرف شده‌اند.کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد
yun.ir/y۵۹۹u۶انتهای خبر

0
0