بورس۲۴
1401/02/27
17:47
«شفا»سهام واگذار کرد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت سرمایه گذاری شفادارو توضیحاتی در خصوص عرضه اولیه ۵ درصد از سهام در اختیار از شرکت دارو سازی دانا به تعداد ۳۵.۴۳۸.۵۲۳ سهم در تابلوی معاملات فرابورس ارائه داد.

«شفا»سهام واگذار کرد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت سرمایه گذاری شفادارو توضیحاتی در خصوص عرضه اولیه ۵ درصد از سهام در اختیار از شرکت دارو سازی دانا به تعداد ۳۵.۴۳۸.۵۲۳ سهم در تابلوی معاملات فرابورس ارائه داد.شرکت اعلام نمود ۱.۴۸ درصد سهام خود را به شرکت داروسازی دانا با مبلغ ۹۹.۶میلیون تومان واگذار کرده است.


شفا
انتهای خبر

0
0