ایبنا
1399/09/30
11:48
🎙#گفتگو | فعال‌سازی تهاتر و پیمان‌های اقتصادی با سایر کشورها دانشمند، کارشناس اقتصادی: 🔸خلق پول در زمره کارهای بانک مرکزی نمی‌گنجد و این امر جزء ...

🎙#گفتگو | فعال‌سازی تهاتر و پیمان‌های اقتصادی با سایر کشورهادانشمند، کارشناس اقتصادی:🔸خلق پول در زمره کارهای بانک مرکزی نمی‌گنجد و این امر جزء سیاست‌های اقتصادی دولت محسوب می‌شود که صادرات و واردات انجام می‌دهد. به این معنا چرخش تولید پول از درون دولت صورت می‌گیرد و آنان محصول را در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهند و این نهاد هم به عنوان یک صندوق از پول‌ها نگهداری به عمل می‌آورد.🔹دولت دارای مقداری ارز است که از صادرات، فروش منابع ملی مانند نفت و گاز و پتروشیمی به دست آورده، آنها را در بانک مرکزی حفظ می‌کند. پس وقتی توانایی صدور نفت نداشته باشد، طبیعتا ارزی هم نخواهد داشت. علاوه بر این، باید به این نکته هم اشاره کرد که دولت حواله می‌دهد که مثلا بانک مرکزی در کدام بخش آنها را هزینه کند. منظورم از طرح تمام موضوع فوق این است که وقتی تمام سیاست‌ها از سوی دولت طرح می‌شود، بحث مدیریت بانک مرکزی بر منابع ارزی سخت است.🔻بیشتر بخوانید 👇🏻🔗 http://www.ibena.ir/news/۱۲۰۵۱۷/انتهای خبر

0
0