مجید سلطانی
1401/05/30
10:40
بازی بورس این روزها بازی دو سر باخت شده! با عدم توافق سقوط می کنه و با توافق، بیشتر سقوط می کنه! البته این چیز عجیبی نیست. شکوفایی اقتصادی نیازمند...

بازی بورس این روزها بازی دو سر باخت شده!


با عدم توافق سقوط می کنه و با توافق، بیشتر سقوط می کنه!


البته این چیز عجیبی نیست. شکوفایی اقتصادی نیازمند ثبات سیاسی و اقتصادی بلند مدته و این چیزیست که در این مملکت کیمیاست!انتهای خبر

0
0