کانال تحلیلی پارسیس
1399/08/19
11:18
مشت نمونه خروار مقایسه میانگین نرخ فروش محصولات در فصل دوم سال، در مقایسه با نرخ مهر ماه در اکثر شرکتها بسیار پایین بوده است. به عنوان مثال، میانگ...

مشت نمونه خروارمقایسه میانگین نرخ فروش محصولات در فصل دوم سال، در مقایسه با نرخ مهر ماه در اکثر شرکتها بسیار پایین بوده است. به عنوان مثال، میانگین نرخ فروش محصولات گرم در فولاد مبارکه در مهرماه بیش از ۲۷ درصد نسبت به میانگین تابستان بالاتر بوده است. در اکثر شرکتها این مورد وجود دارد.به همین دلیل، حتی با فرض افت ۲۰ درصدی دلار برای ادامه سال (نسبت به میانگین مهر)، نرخ های فروش شرکتها باز هم بالاتر از فصل تابستان خواهند بود.منبع نمودار: کانال کارگزاری کارآفرین @BKBinfoانتهای خبر

0
0