بتاسهم
1401/06/02
20:52
اختصاصی| نیاز نیست در هر خیابان چندین شعبه بانک وجود داشته باشد علی صالح‌آبادی؛ رئیس کل بانک مرکزی: 🔷 با توجه به توسعه خدمات الکترونیکی، نیاز نی...

اختصاصی| نیاز نیست در هر خیابان چندین شعبه بانک وجود داشته باشدعلی صالح‌آبادی؛ رئیس کل بانک مرکزی:🔷 با توجه به توسعه خدمات الکترونیکی، نیاز نیست در هر خیابان چندین شعبه بانک وجود داشته باشد.🔷 هر میزان که شعب بانک‌ها بیشتر باشد، طبیعتا زیان و هزینه‌های بانک‌ها بیشتر خواهد بود.🔷باید از تعداد شعب بانکی در جاهایی که مازاد وجود دارد کاسته شود و به مناطقی که از داشتن شعبه بانکی محروم هستند، اضافه شود.

انتهای خبر

0
0