بورس۳۶۵
1399/10/09
20:04
✅ #اختصاصی در جریان معاملات امروز 545 میلیارد تومان #خروج پول حقیقی در بازار داشتیم ............................... 《تاریخ: سه شنبه 9 دی ماه...

✅ #اختصاصیدر جریان معاملات امروز ۵۴۵ میلیارد تومان #خروج پول حقیقی در بازار داشتیم...............................


《تاریخ: سه شنبه ۹ دی ماه》🔹آدرس کانال تلگرام ما :
انتهای خبر

0
0