بورس پرس
1400/10/28
00:00
تحقق سود ۲۲۹ ریالی بانک ملت و درآمد ۲۱ هزار میلیاردی از وام و سپرده گذاری

بانک ملت در صورت های مالی حسابرسی نشده ۹ ماهه ضمن کسب درآمد خالص ۲۱ هزار میلیارد تومانی از اعطای وام و سپرده گذاری، ۲۲۹ ریال سود برای هر سهم محقق کرد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، بانک ملت با سرمایه ۱۷.۵ هزار میلیارد تومانی به عنوان دومین بانک بزرگ بورس، صورت های مالی حسابرسی نشده ۹ ماه سال مالی جاری را منتشر کرد.


براین اساس، "وبملت" طی این دوره بالغ بر ۴۶.۴ هزار میلیارد تومان درآمد از تسهیلات اعطایی و سپرده گذاری و اوراق بدهی کسب کرده که با کسر هزینه ۲۵.۴ هزار میلیارد تومانی سود سپرده ها، بالغ بر ۲۱ هزار میلیارد تومان درآمد خالص از وام اعطایی و سپرده گذاری کسب کرده و نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد ۷۰ درصدی روبرو شده است.


همچنین سود خالص این بانک بورسی بالغ بر ۴.۷ هزار میلیارد بوده و برای هر سهم نیز ۲۲۹ ریال سود محقق شده است. جمع درآمدهای عملیاتی و خالص درآمد کارمزد نیز بالغ بر ۲۴.۸ و ۲.۳ هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال بی تغییر بوده و افزایش ۱۱۸ درصدی را ثبت کرده است.


در این میان در گزارش تفسیری مدیریت، نرخ موثر سودعلی الحساب پرداختی به سپرده گذاران در آذر سال گذشته بالغ بر ۷.۳۷ درصد بوده که در آذر سال جاری با رشد ۰.۸۵ واحد درصدی به ۸.۲۲ درصد و نرخ موثر سود تسهیلات ریالی هم از ۱۲.۵۶ به ۱۳.۳۹ درصد رسید.تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir


انتهای پیام


انتهای خبر

0
0