خالص ارزش دارایی - NAV Stock
1399/10/28
21:34
مدیریت صنعت شوینده بهشهر | #شوینده | 📆 1399/10/28 🔹خالص ارزش روز دارایی ها : 🔹NAV: 59,481 🔸قیمت پایانی سهم در بازار : 🔸PRICE: 36,480 ♦️ق...

مدیریت صنعت شوینده بهشهر | #شوینده |📆 ۱۳۹۹/۱۰/۲۸🔹خالص ارزش روز دارایی ها :🔹 NAV: ۵۹,۴۸۱🔸قیمت پایانی سهم در بازار :🔸 PRICE: ۳۶,۴۸۰
♦️قیمت بر خالص ارزش روز دارایی ها :♦️ P/NAV: ٪۶۱➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇ID:

انتهای خبر

0
0