کدال۳۶۰
1401/01/18
17:49
#بایکا گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره 12 ماهه گزارش فعالیت هیئت مدیره #دوره_12_ماهه منتهی به 1400/09/30 شرکت کارخانجات کابل سازی ایران با فایل های پ...

#بایکا


گزارش فعالیت هیئت مدیره دوره ۱۲ ماههگزارش فعالیت هیئت مدیره #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ شرکت کارخانجات کابل سازی ایران با فایل های پیوست منتشر شد۱۴۰۱-۰۱-۱۸ ۱۷:۴۹:۴۳ (۸۶۷۸۱۰)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0