سیگنال یاب روزانه
1399/09/19
09:52
سهم خوب رو ارزون بخرید و صبر کنید، تو بورس دنبال یک شبه ره صد ساله رفتن نباشید، این بازار اگر صبوری کنی سنگ هم که از آسمون بباره باز بهت نون میده

سهم خوب رو ارزون بخرید و صبر کنید، تو بورس دنبال یک شبه ره صد ساله رفتن نباشید، این بازار اگر صبوری کنی سنگ هم که از آسمون بباره باز بهت نون میده


انتهای خبر

0
0