پارسیس تحلیل
1399/11/08
11:14
دلار در بازار غیررسمی در محدود 24 هزار تومان قرار دارد.

دلار در بازار غیررسمی در محدود ۲۴ هزار تومان قرار دارد.


انتهای خبر

0
0