کارگزاری آبان
1399/11/13
08:11
📊#کرازی اطلاعیه 99/11/12 *کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی* افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - پیش بینی سود هر سهم دوره ی مالی منتهی ...

📊#کرازی


اطلاعیه ۹۹/۱۱/۱۲


*کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی*


افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - پیش بینی سود هر سهم دوره ی مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
انتهای خبر

0
0