بولتن اقتصادی
1399/08/18
14:05
خرید خودروی چینی هم رویا شد ثبت قیمت یک میلیاردی برای «تیگو» 🔹شرکت‌های خودروسازی چینی از غیبت رقبای خود در بازار ایران استفاده کرده و با افزایش ...

خرید خودروی چینی هم رویا شدثبت قیمت یک میلیاردی برای «تیگو»🔹شرکت‌های خودروسازی چینی از غیبت رقبای خود در بازار ایران استفاده کرده و با افزایش نجومی قیمت، خرید محصول چینی را هم برای مصرف کننده ایرانی به یک رویا تبدیل کرده اند.

انتهای خبر

0
0