تحلیلگران بازار سرمایه
1399/08/11
22:21
#فپنتا #هفتگی ✔️سهم از کانال بلند مدت خود خارج شده است و بنظر میتونه رشد خوبی داشته باشد . ✔️لازم به ذکر است با توجه به کوچیک بودن سهم کمتر از ۴۰...

#فپنتا


#هفتگی✔️سهم از کانال بلند مدت خود خارج شده است و بنظر میتونه رشد خوبی داشته باشد .✔️لازم به ذکر است با توجه به کوچیک بودن سهم کمتر از ۴۰ میلیون از سرمایه تخصیص داده شود.استاپ لاس ۳۵۰۰۰ تومان۱۳۹۹/۰۸/۱۱


@CMA_investmentانتهای خبر

0
0