بولتن اقتصادی
1399/09/20
20:48
کرونا در شرکت مادرنا آزمایش واکسن کرونا بر روی نوجوانان را آغاز کرد شرکت داروسازی مادرنای آمریکا آزمایش بالینی واکسن کرونای خود بر روی گروه سنی ۱۲...

کرونا در شرکت مادرنا آزمایش واکسن کرونا بر روی نوجوانان را آغاز کردشرکت داروسازی مادرنای آمریکا آزمایش بالینی واکسن کرونای خود بر روی گروه سنی ۱۲ تا ۱۷ را آغاز کرده است.اولین داوطلب این گروه امروز این واکسن را دریافت کرد. شرکت مادرنا در آمریکا و اتحادیه اروپا صدور مجوز اضطراری استفاده عمومی از این واکسن را درخواست کرده است.

انتهای خبر

0
0