دنیای اقتصاد
1401/03/02
11:31
انتقال قدرت در عربستان نزدیک است ❓راز همراهی عبدالعزیز با بن سلمان چه بود؟ 👤 یک منبع سعودی مطلع از امور خانواده سلطنتی عربستان از نزدیک شدن روند ...

انتقال قدرت در عربستان نزدیک است❓راز همراهی عبدالعزیز با بن سلمان چه بود؟👤 یک منبع سعودی مطلع از امور خانواده سلطنتی عربستان از نزدیک شدن روند انتقال قدرت در این کشور خبر داد. در سفر به امارات حضور عبدالعزیر بن احمد در کنار محمد بن سلمان را برخی نشانه آغاز تغییرات در این کشور صحرایی خواندند.👤 هر چند برخی حضور این مقام قبلا منفور عربستان سعودی در راس یک هیات بازدیدکننده از ابوظبی را نشانه اتحاد در داخل خاندان سعودی خوانده‌اند. طبق گفته این منبع، عبدالعزیز بن احمد پسر ارشد احمد بن عبدالعزیز، برادر بازداشت‌شده پادشاه سعودی است و هیچ سمت رسمی ندارد. با این حال نام او در صدر فهرست رسانه‌های دولتی سعودی در هیات همراه محمد بن سلمان جهت ادای احترام به رئیس جدید امارات و تسلیت به وی قرار داشت.👤 «کریستین کوتس اولریشسن»، محقق خاورمیانه، معتقد است، محمد بن سلمان، هیات همراه خود را به گونه‌ای چیده بود که افرادی از تمام شاخه‌های خانواده سلطنتی را در بر بگیرد.»کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-۳۸۶۷۴۰۷انتهای خبر

0
0