ذره‌بین بازار
1400/01/08
11:19
یک نکته در خصوص روش نوسانی روزانه بگم این روش ایطوره به محض خرید بلا فاصله یه اردر فروش در قیمت چند درصد بالاتر بزارید که یک ...

یک نکته در خصوص روش نوسانی روزانه بگم این روش ایطوره به محض خرید بلا فاصله یه اردر فروش در قیمت چند درصد بالاتر بزارید که یک نوسان یک درصدی یا بیشتر گرفته باشید


انتهای خبر

0
0