محمود رحمانی
1399/09/30
11:39
#شستا منفی ۲ بازار تشنج میکنه تا این دولت بنفش و فاسد حیله گر هست این بساط ادامه داره یک روز منفی یک روز مثبت. دلیلش هم اینه ایجاد خرید و فروش ...

#شستا منفی ۲ بازار تشنج میکنهتا این دولت بنفش و فاسد حیله گر هست این بساط ادامه داره یک روز منفی یک روز مثبت.دلیلش هم اینه ایجاد خرید و فروش تعداد بالا هر روز و درامد زدایی از طریق کار مزد به همین راحتی

انتهای خبر

0
0