سیگنال یاب روزانه
1399/09/04
12:23
با خبر ترید نکنید دست های پشت پرده با خبرهای خوب و شایعه میفروشند و با تکذیب و اخبار بد میخرند این وسط باید حواسمون باشه اسباب نوسانگیری این دوست...

با خبر ترید نکنیددست های پشت پرده با خبرهای خوب و شایعه میفروشند و با تکذیب و اخبار بد میخرنداین وسط باید حواسمون باشه اسباب نوسانگیری این دوستان نشیم

انتهای خبر

0
0