حامیان بورس ایران
1401/03/21
13:56
🏵 صندوق پشتوانه #طلای لوتوس پارسیان ماله بانک پارسیان و سرمایه گذاری لوتوس هست که وساپا هم سهامدار لوتوس است #وپارس #لوتوس #وساپا

🏵 صندوق پشتوانه #طلای لوتوس پارسیان ماله بانک پارسیان و سرمایه گذاری لوتوس هست که وساپا هم سهامدار لوتوس است#وپارس #لوتوس #وساپاانتهای خبر

0
0