نوآوران امین
1401/03/03
16:41
آهن و فولاد ارفع(#ارفع) صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی شده)(اصلاحیه) ✅ افزایش 39 درصدی درآمدهای عملیاتی 12 ماهه 1400 در مق...

آهن و فولاد ارفع(#ارفع)


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)(اصلاحیه)✅ افزایش ۳۹ درصدی درآمدهای عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۶۹,۱۹۸,۹۸۰ میلیون ریال به مبلغ ۹۶,۱۰۴,۳۸۰ میلیون ریال رسیده است)


⭕️کاهش ۲۲ درصدی سود خالص ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ و تحقق سود ۱۶۸۱ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0