بورس۲۴
1401/02/29
17:59
نگاهی به عملکرد نیمه اول «بموتو»

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴ ،شرکت موتوژن در ۶ ماهه منتهی به اسفند برای هر سهم ۱۹۷ ریال سود محقق کرد.

نگاهی به عملکرد نیمه اول «بموتو»

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،شرکت موتوژن در ۶ ماهه منتهی به اسفند برای هر سهم ۱۹۷ ریال سود محقق کرد که نسبت به مدت مشابه قبل کاهش ۷ درصدی داشته است. سود ناخالص با کاهش ۱۹ درصدی به ۳۲۶ میلیارد تومان و سود خالص به ۲۸۲ میلیارد تومان رسید.

بموتو
انتهای خبر

0
0