بولتن اقتصادی
1399/09/03
14:08
آمار کرونا - دوشنبه ۳ آذر مبتلایان جدید: ۱۲۴۶۰ نفر قربانیان جدید: ۴۵۳ نفر

آمار کرونا - دوشنبه ۳ آذرمبتلایان جدید: ۱۲۴۶۰ نفر


قربانیان جدید: ۴۵۳ نفر

انتهای خبر

0
0