کارگزاری آبان
1400/12/17
13:41
📊#خبازرس اطلاعیه 1400/12/17 بازرسی مهندسی و صنعتی ایران افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر در مفاد هر نوع اطلاعیه بااهمیتی که قبلاً منتشر شده است - گرو...

📊#خبازرس


اطلاعیه ۱۴۰۰/۱۲/۱۷


بازرسی مهندسی و صنعتی ایران


افشای اطلاعات بااهمیت - (تغییر در مفاد هر نوع اطلاعیه بااهمیتی که قبلا منتشر شده است - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
انتهای خبر

0
0