کدال۳۶۰
1399/10/09
15:14
#شرنگی #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (واگذاری سهام - گروه الف) منتهی به سال مالی 1399/12/30 شرکت صنعتی و شیمیائی رنگین 1399-10-09 15:14:50 (707794) ...

#شرنگی


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (واگذاری سهام - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت صنعتی و شیمیایی رنگین
۱۳۹۹-۱۰-۰۹ ۱۵:۱۴:۵۰ (۷۰۷۷۹۴)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0