سهم گلچین
1401/02/01
09:53
#مهم حذف #حجم_مبنا در برخی از نمادهای معاملاتی بازارهای اول و دوم فرابورس ایران از دوشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ 🔹️نمادها: افرا، آریا، بجهرم، بهپاک، پیزد...

#مهم


حذف #حجم_مبنا در برخی از نمادهای معاملاتی بازارهای اول و دوم فرابورس ایران از دوشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱🔹️نمادها: افرا، آریا، بجهرم، بهپاک، پیزد، تجلی، خدیزل، دتولید، زکشت،سبزوا، شجم، غشهداب، غمینو، قاسم، کرمان، کیمیا و ولبهمنانتهای خبر

0
0