کارگزاری آبان
1401/05/31
07:36
📊#شپاکسا اطلاعیه 1401/05/30 *پاکسان* 6ماهه منتهی به 1401/03/31(حسابرسی شده) مبلغ (۱۷۵) ريال زیان به ازای هر سهم محقق نمود 14 درصد افزایش زیان ...

📊#شپاکسا


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۵/۳۰


*پاکسان*


۶ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱(حسابرسی شده) مبلغ (۱۷۵) ریال زیان به ازای هر سهم محقق نمود


۱۴ درصد افزایش زیان نسبت به گزارش حسابرسی نشده
انتهای خبر

0
0