پایگاه خبری انتخاب
1401/06/02
22:35
خزعلی، معاون رئیس جمهور: 🔹در بازی ایران و عراق به صورت غیر رسمی در ورزشگاه بودم 🔹به خاطر فاصله‌گذاری صدایی از بخش مردان به بانوان نمی‌رسید؛ آرامش...

خزعلی، معاون رئیس جمهور:


🔹در بازی ایران و عراق به صورت غیر رسمی در ورزشگاه بودم🔹به خاطر فاصله‌گذاری صدایی از بخش مردان به بانوان نمی‌رسید؛ آرامش خاطری برای ما فراهم بودجزئیات در 👇👇


https://www.entekhab.ir/۰۰۲tw۹


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0