تکسهم ۹۸
1400/12/15
13:45
یکشنبه 1400.12.15 ورود #پول_هوشمند #شبندر #شتران #شپنا #وبملت #بترانس #البرز #چدن #فخوز #بجهرم #آسیا #وسپه #ولبهمن #زفکا #قاسم #تاپیکو #تاصیکو #می...

یکشنبه ۱۴۰۰.۱۲.۱۵ورود #پول_هوشمند


#شبندر


#شتران


#شپنا


#وبملت


#بترانس


#البرز


#چدن


#فخوز


#بجهرم


#آسیا


#وسپه


#ولبهمن


#زفکا


#قاسم


#تاپیکو


#تاصیکو


#میهن


#کچاد


#فایرادرشت ترین خریداران #حقیقی


#ومشان : ۲۳۲ میلیون تومان


#وگردش : ۱۹۲ میلیون تومان


#غدام : ۱۷۴ میلیون تومان


#شلرد : ۱۶۵ میلیون تومان


#سخند : ۱۵۲ میلیون تومان


#کمند : ۱۴۹ میلیون تومان


#سامان : ۱۲۴ میلیون تومان


#کبافق : ۱۱۷ میلیون توماندر پایان معاملات امروز


#ارزش کل صف های #خرید: ۵۸۱ میلیارد تومان


#ارزش کل صف های #فروش: ۱۷۲ میلیارد تومان


#ارزش کل معاملات بورس : ۵۰۲۳ میلیارد تومان 👌

انتهای خبر

0
0