آواتحلیل
1399/10/07
09:35
#بررسی_گزارش_کدال #اخابر ✅ جمع درآمد دوره نه ماهه شرکت حدود ۴ هزار و ۳۷۱ میلیارد تومان گزارش شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳ درصد رشد نشا...

#بررسی_گزارش_کدال #اخابر✅ جمع درآمد دوره نه ماهه شرکت حدود ۴ هزار و ۳۷۱ میلیارد تومان گزارش شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳ درصد رشد نشان می دهد.✅ این شرکت در آذر ماه حدود ۴۴۵ میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به ماه گذشته ۲۰ درصد افت داشته است.قیمت سهم ۱،۳۴۶ تومان است و در یک ماه گذشته ۵ درصد افت را تجربه کرده است.

انتهای خبر

0
0