تحلیلگران بازار سرمایه
1399/09/21
12:39
#شاخص_زراعت #هفتگی ✔️ مقاومت ۱۹۰.۰۰ هزار را عبور داده است و مسیر صعود فراهم شده است . ✔️لازم به ذکر است هر سهمی در این گروه خرید ندارد سهم های ارز...

#شاخص_زراعت


#هفتگی✔️ مقاومت ۱۹۰.۰۰ هزار را عبور داده است و مسیر صعود فراهم شده است .


✔️لازم به ذکر است هر سهمی در این گروه خرید ندارد سهم های ارزنده را شناسایی کنید


۱۳۹۹/۰۹/۲۱


@CMA_Investmentانتهای خبر

0
0