حامیان بورس ایران
1400/05/24
12:08
دهقان دهنوی ؛ رییس سازمان بورس : بورس کالا بهترین ابزار برای کنار گذاشتن قیمت گذاری دستوری است 🔹رئیس سازمان بورس تاکید کرد #قیمت_گذاری_دستوری چالش...

دهقان دهنوی ؛ رییس سازمان بورس : بورس کالا بهترین ابزار برای کنار گذاشتن قیمت گذاری دستوری است🔹رئیس سازمان بورس تاکید کرد #قیمت_گذاری_دستوری چالش های بزرگی برای اقتصاد ایجاد کرده و یک سم مهلک و پدیده‌ای بسیار منفی است🔹یکی از راهکارهای مقابله با #قیمت_گذاری_دستوری استفاده از ابزارهای بورس کالا است. مطابق ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی وقتی کالایی وارد بورس کالا می‌شود، دیگر نباید مشمول قیمت‌گذاری دستوری شود و این می‌تواند یک ابزار برای مقابله با قیمت‌گذاری دستوری باشد.#خودرو

انتهای خبر

0
0