تحلیل کاربردی هلالات
1400/03/01
08:09
#خوب_است_بدانیم_که / بخش اول / یکم خرداد *آمارها کلیدی بازار 1. روند شاخص کل در حال تغییر از صعودی به نزولی – روند شاخص هم وزن نزولی (بر اساس خ...

#خوب_است_بدانیم_که / بخش اول / یکم خرداد*آمارها کلیدی بازار
۱. روند شاخص کل در حال تغییر از صعودی به نزولی – روند شاخص هم وزن نزولی (بر اساس خروجی یک سیستم معاملاتی)۲. دلار حواله سنا ۲۰.۳۶۲ – ۲۰.۵۴۷ تومان. اسکناس تهران ۲۲.۹۶۰ تومان.۳. در بورس کالا استایرن منومر پارس ۲۵۶میلیون ریال، اسید استیک شفن ۲۰۹میلیون ریال، الکیل بنزن خطی ۳۳۷میلیون ریال، تیرآهن ۱۳۵میلیون ریال، سبد تیرآهن مخلوط ۱۲۸-۱۴۰ میلیون ریال، کریستال ملامین ۳۸۴میلیون ریال.۴. در پایان بازار چهارشنبه ۴۳۸نماد صف فروش بودند که ارزش آن ۶.۳همت بود. ۹۳درصد بازار منفی معادل ۵۷۸نماد و ۴۴نماد مثبت گزارش شد.۵. طی اردیبهشت ماه ۷.۱۸همت خروج پول حقیقی از بازار شکل گرفت. ارزش معاملات روز چهارشنبه ۲.۴۳همت بود و ۵۶۹میلیارد تومان پول حقیقی از بازار خارج شد.۶. در عرضه اولیه فتوسا ۲.۴میلیون کد حقیقی مشارکت کردند. این میزان مشارکت تقریبا معادل زمانی است که شستا، صبا، غگیلا، پیزد عرضه می شدند.۷. حقیقی ها روز چهارشنبه میدکو، فجر، زمپنا، غگیلا، آریان، ذوب،زاگرس و فگستر خریدند. حقوقی ها وملل، برکت، وتجارت، فملی، وبصادر، وپارس، وپست خریدند.۸. در خصوص بخشی از فرآیند افزایش سرمایه فروی، وزمین، لوتوس، کهمدا، پردیس، دلر گزارش جدید به کدال رسید.بخش دوم و سوم شامل خبرهای صنایع، شرکت ها، اقتصادی و سیاسی ۴۰ دقیقه دیگر منتشر می شود.

انتهای خبر

0
0