آواتحلیل
1400/09/07
18:43
#بررسی_گزارش_کدال #دعبید 📌 سال مالی شرکت منتهی به آذر می باشد. ✅ فروش دعبید در آبان ماه با 23 درصد رشد نسبت به مهرماه به 264 میلیارد تومان رسیده ...

#بررسی_گزارش_کدال #دعبید📌 سال مالی شرکت منتهی به آذر می باشد.✅ فروش دعبید در آبان ماه با ۲۳ درصد رشد نسبت به مهرماه به ۲۶۴ میلیارد تومان رسیده است. این رقم نسبت به متوسط ماههای قبلی ۴۶ درصد رشد نشان می دهد.✅ اگرچه مقدار فروش شرکت با ۴۸ درصد رشد نسبت به ماه قبل همراه است، اما مقدار تولید ۱۵ درصد کمتر از ماه قبلی گزارش شده است.✅ نرخ فروش گروه قرص ۱۰ درصد کمتر از مهر ماه و ۹ درصد کمتر از متوسط ماههای قبل بوده اما نرخ فروش کپسولها ۵ درصد رشد نسبت به مهر ماه و ۲۲ درصد نسبت به متوسط ماههای قبل داشته است.✅ مجموع فروش شرکت در ۱۱ ماه گذشته از سال مالی، ۲۰۷۱ میلیارد تومان است که ۵۶ درصد نسبت به مدت مشابه دوره گذشته رشد داشته است.📉آخرین قیمت سهم ۱۹۲۰ تومان می باشد و در یک ماه گذشته ۱۳ درصد افت داشته است...انتهای خبر

0
0