کانال کدال
1399/09/03
19:11
📊 نماد : شصفها 📑 عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت - ( ساير اطلاعات بااهميت - آثار مالی تسویه بخشی از تسهیلات بانک توسعه صادرات- گروه ب) منتهی به...

📊 نماد : شصفها📑 عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت - ( سایر اطلاعات بااهمیت - آثار مالی تسویه بخشی از تسهیلات بانک توسعه صادرات- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰🏭 شرکت: پتروشیمی اصفهان✍🏻 موضوع افشاء: سایر اطلاعات بااهمیت - آثار مالی تسویه بخشی از تسهیلات بانک توسعه صادرات- گروه ب📋 شرح رویداد: با توجه به معامله سهام این شرکت که تحت مالکیت سهامدار عمده(شرکت خودرو سازی ماهور اسپادانا) و در وثیقه بانک توسعه صادرات در مورخ ۱۳۹۹/۸/۱۴ انجام گردید آثار مالی ناشی از رویداد مزیور به شرح پیوست تقدیم حضور میگردد.📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه#شصفها #افشای_اطلاعات ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۱۸:۱۹:۴۱ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔انتهای خبر

0
0