بهنام صمدی
1399/10/06
11:36
واگرایی بین شاخص کل و شاخص هم وزنیک معنی دارد: 🔹بازار دیگر به بازارگردان‌ها و حقوقی‌های نمادهای بزرگ نوسان نخواهد داد 🔹نقدینگی به سراغ نمادهای کوچک...

واگرایی بین شاخص کل و شاخص هم وزنیک معنی دارد:


🔹بازار دیگر به بازارگردان‌ها و حقوقی‌های نمادهای بزرگ نوسان نخواهد داد


🔹نقدینگی به سراغ نمادهای کوچک تر رفته که خود سهامدار عمده هم تمایل به رشد سهامش دارد!


🔹همین که بازار به اخبار خوب و گزارش‌های عالی بی‌توجه شده یعنی سهامداران از دستکاری خسته شده‌اند


@BehnamSamadi_irانتهای خبر

0
0