کانال کدال
1399/08/24
19:05
📊 نماد : دسبحان 📑 موضوع: پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه 🏭 شرکت: سبحان دارو 🔸 سرمایه فعلی: 1,330,000,000,000...

📊 نماد : دسبحان



📑 موضوع: پیشنهاد هییت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه



🏭 شرکت: سبحان دارو



🔸 سرمایه فعلی: ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال



🔷 مبلغ افزایش سرمایه: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال



✅ درصد افزایش سرمایه : ۱۵ درصد



🔰منبع تامین افزایش سرمایه:



◀️ مبلغ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی



✳️ قیمت تیوریک سهم : ۱۵,۰۱۷ ریال با توجه به قیمت پایانی امروز سهم به مبلغ ۱۷,۱۲۰(ریال) و افزایش سرمایه ۱۵ درصدی، قیمت تیوریک سهم ( قیمت بعد از انجام افزایش سرمایه، بدون افت یا رشد) مبلغ ۱۵,۰۱۷ ریال می باشد.




📋 مشاهده اطلاعیه



📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


#دسبحان #افزایش_سرمایه #پیشنهاد_هییت_مدیره ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ ۱۷:۳۷:۴۷ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔:

انتهای خبر

0
0