بورس پلنر
1399/10/05
09:24
#فولاژ 📌شرکت در این ماه 45 هزار تن تولید داشته است. میانگین تولید ماهانه 9 ماهه سال جاری 40 و سال 98، 36 هزار تن بوده است. در این ماه فروش جذاب ...

#فولاژ📌شرکت در این ماه ۴۵ هزار تن تولید داشته است. میانگین تولید ماهانه ۹ ماهه سال جاری ۴۰ و سال ۹۸، ۳۶ هزار تن بوده است.در این ماه فروش جذاب ۳۹.۷ هزار تن گزارش شده است. در سال ۹۸ میانگین فروش ۳۶ هزار تن بوده و در ۹ ماه ابتدایی سال جاری نیز به طور میانگین ۳۹.۶ هزار تن فروش ثبت شده است.در آذر ماه شرکت فروش عالی ۶۶۶ میلیارد تومانی را به ثبت رسانده است. میانگین فروش ۹ ماه ابتدایی سال ۴۲۷۶ میلیارد تومان می‌باشد، لازم به ذکر است مبلغ فروش این شرکت در مدت ۹ ماهه سال ۹۹ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۱۴ درصد رشد داشته است.نرخ فروش محصول آلیاژی در سال ۹۹ رشد چشمگیری داشته، در این ماه محصول آلیاژی با نرخ ۱۷۵.۱۵۸ ریال به فروش رسیده و نرخ ماه قبل ۱۶۹.۸۲۲ ریال بوده است.@bourse_planner۱انتهای خبر

0
0