آرین تریدر
1399/08/12
11:15
🔷🔸 #مهم ✍🏻صرفا" جهت اطلاع ⬇️⬇️ #خبهمن : وزنه سرمایه‌گذاری خارج از بورس"خبهمن" سنگین شد 🔹گروه بهمن در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به مهرماه، سرمای...

🔷🔸 #مهم


✍🏻صرفا" جهت اطلاع ⬇️⬇️#خبهمن : وزنه سرمایه‌گذاری خارج از بورس"خبهمن" سنگین شد🔹گروه بهمن در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به مهرماه، سرمایه‌گذاری بخش‌های « پذیرفته شده در بورس » و « خارج از بورس » را مجموعا ۱۳.۰۶۶.۷۹۸میلیون ریال گزارش کرده است.این گزارش‌ها حاکی از آن بوده که بیشترین میزان سرمایه‌گذاری، به بخش «خارج از بورس» تعلق یافته که با بهای تمام شده ۶.۶۶۶.۱۱۱میلیون ریال تمام شده است.بهای تمام شده سرمایه‌گذاری صورت گرفته شرکت سرمایه‌گذاری بهمن "خبهمن" در مهرماه سال جاری، در مقایسه با ماه گذشته یک درصد افزایش و در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۲۰درصد افزایش را در پی داشته است.
انتهای خبر

0
0