موج مثبت Positive Wave
1399/11/12
10:37
این رو یادتونه تو سهامیاب یکی گفت 1000 وخارزم رو فروخت و #ونیکی 2200 خرید #وخارزم از اون موقعه 10 درصد افت کرد و با دو تا مثبت میشه 1000 تومان ا...

این رو یادتونهتو سهامیاب یکی گفت ۱۰۰۰ وخارزم رو فروخت و #ونیکی ۲۲۰۰ خرید#وخارزم از اون موقعه ۱۰ درصد افت کرد و با دو تا مثبت میشه ۱۰۰۰ تومانالان #ونیکی شده ۱۲۰۰ تومان، چند درصد ضرر❓از این شاخه به اون #شاخه نپرید#مرغ_همسایه_غاز_نیست


@Waveplus

انتهای خبر

0
0