پایگاه خبری انتخاب
1399/08/25
08:43
♦️روایت واشنگتن پست از باز شدن «روزنه های دیپلماسی» بین ایرانِ روحانی و آمریکای بایدن 🔹به گفته کارشناسان، در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایران در...

♦️روایت واشنگتن پست از باز شدن «روزنه های دیپلماسی» بین ایران روحانی و آمریکای بایدن🔹به گفته کارشناسان، در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال آینده، دولت بایدن فرصت کوتاهی برای به توافق رسیدن با دولت تحت ریاست‌جمهوری حسن روحانی خواهد داشت / انتخابجزییات در👇👇


entekhab.ir/۰۰۲S۷۹


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0