کدال۳۶۰
1399/11/09
17:13
#قچار ❇️ پیشنهاد هیئت مدیره به #مجمع عمومی #فوق_العاده در خصوص #افزایش_سرمایه(اصلاحیه) شرکت فرآورده های غذایی و قند چهارمحال 🔹 سرمایه فعلی: 560,00...

#قچار


❇️ پیشنهاد هییت مدیره به #مجمع عمومی #فوق_العاده در خصوص #افزایش_سرمایه(اصلاحیه) شرکت فرآورده های غذایی و قند چهارمحال🔹 سرمایه فعلی: ۵۶۰,۰۰۰ میلیون ریال🔹 درصد افزایش سرمایه: ۳۴۰٪🔹 مبلغ افزایش سرمایه: ۱,۹۰۴,۰۰۰ میلیون ریال🔹 محل تامین افزایش سرمایه: مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها🔹 موضوع افزایش سرمایه: مازاد تجدید ارزیابی🔹 تاریخ تصویب هییت مدیره: ۱۳۹۹/۱۱/۰۷▫️دلایل اصلاح:احترامادراین گزارش هیچگونه اصلاحات عددی صورت نگرفته است و فقط وفق نظرناظرمحترم جدول استهلاک و نظر هییت کانون کارشناسان به عنوان ضمایم در پایان گزارش توجیهی اضافه گردیده است.بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد.۱۳۹۹-۱۱-۰۹ ۱۷:۱۳:۵۳ (۷۱۷۸۰۱)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0