آواتحلیل
1400/04/13
09:26
📌مقایسه فروش فصلی پتروشيمي قائد بصير #شبصیر درآمد فروش شبصیر در بهار 1400 نسبت به مدت مشابه سال گذشته 160 درصد افزایش یافته است... Hamfekran.com

📌مقایسه فروش فصلی پتروشیمی قائد بصیر #شبصیردرآمد فروش شبصیر در بهار ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۶۰ درصد افزایش یافته است...Hamfekran.com
انتهای خبر

0
0