کدال۳۶۰
1399/09/18
15:00
#سکرما معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت گروه صنايع سيمان کرمان - نماد: سکرما 1399-09-18 15:00...

#سکرما


معرفی یا تغییر در ترکیب اعضای هییت مدیرهمعرفی/تغییر در ترکیب اعضای هییت‌مدیره شرکت گروه صنایع سیمان کرمان - نماد: سکرما۱۳۹۹-۰۹-۱۸ ۱۵:۰۰:۰۲ (۷۰۰۹۷۶)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0